dijous, 13 de març del 2014

WEBGRAFIA

Patrimoni al desQobeRt
* Patrimoni al desQobeRt curs 2013-2014: http://patrimoniqr1314.blogspot.com.es/
* Patrimoni al desQobeRt curs 2012-2013:  http://patrimoniqr.blogspot.com.es/

Casa Duran, la nostra recerca

* Llibret Oficina del Patrimoni de la Casa Duran: http://ca.sabadell.cat/Oficinadelpatrimoni/d/casadura_lllibret.pdf
* La Casa Duran, 300 anys de vida domèstica: http://www.ub.edu/gracmon/capapers/roserenrich.pdf
* Projecte museogràfic: http://assumptamusetpons.com/material/ProjCasaDuran.pdf
* Reglaments d'ús de la Casa Duran: http://ca.sabadell.cat/Ajuntament/d/ReglamentUsCDuran.pdf
* La Casa Duran, el procés de rehabilitació: http://www.academia.edu/1629420/La_casa_Duran._El_proces_de_rehabilitacio


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada